Pentru a descărca actul de predare-primire în format DOC accesați AICI

Act de predare-primire

 

Nr. ______ din data de ________

 

Întocmit între autor, __________________________ şi___________________________,

în calitate de şef al Centrului Editorial-Poligrafic al Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”

din Chișinău, privind predarea volumului original al lucrării _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

în număr de exemplare ______,  pentru difuzarea ulterioară a publicației.

Lotul de carte a fost predat în condiții bune privind calitatea, în întregime, așa cum s-a convenit în contractul de editare semnat între părți, iar autorul nu are obiecții față de Centrul Editorial-Poligrafic privind executarea acestei comenzi.

 

Autor,                                                                            Şef Centrul Editorial-Poligrafic,

_____________________                                                    ____________________