Pentru a descărca cererea în format DOC accesați AICI.

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău

Facultatea  _____________________________________________________________

Nr. ________ din ___________________

CERERE

Prin prezenta, solicităm editarea/reeditarea (se subliniază) lucrării:

Titlul  
Autor/i  
Domeniul/Seria  
Format  
Nr. pagini  
Subiect  
Publicul (grupuri țintă)  
Nr. exemplare  
Din

care:

Depozitul legal RM 5
CEP UPSC 1
Biblioteca UPSC 4
Autor/i  
Vânzare  
Necesitatea editării lucrării  
Sursa de finanţare  

 

Nume, prenume Autori Șef Catedra/Școlala Doctorală__________________

___________________________________________

Decan
Semnătura      

 

Locul ștampilei