Pentru a descărca declarația în format DOC accesați AICI

DECLARAȚIE

privind asumarea răspunderii

 

Subsemnatul/a, _________________________, domiciliat(ă) în localitatea _________________________, str. __________________ nr. _____, ap. _____, raionul ___________________, legitimat(ă) cu ____________________ seria ____ nr. ______________,

NI_____________________________, autor al articolului/lucrării științific/e: _____________________________________________________________________________

ce va fi publicat/ă în seria/volumul cu titlul: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ declar pe propria răspundere că sunt de acord cu aplicarea procedurii de scanare a conținutului articolului/ lucrării cu o aplicație electronica de determinare a similitudinii pentru verificare anti-plagiat și stabilirea integrității academice a cercetării.

Prin prezenta, garantez că articolul/lucrarea propusă spre publicare este creație proprie, este originală și dețin toate drepturile asupra ei.

La realizarea articolului/lucrării am folosit numai sursele bibliografice menţionate și nicio parte a studiului, cu excepția citatelor, extraselor de text, tabelelor, imaginilor sau graficelor adaptate cu trimiteri explicite la bibliografie, nu este preluată dintr-o altă lucrare.

Declar că am fost informat despre convențiile internaționale și reglementarea drepturilor de autor şi conexe în Republica Moldova, cuprinse în Legea nr. 139 din 02.07.2010 cu completările ulterioare, și despre sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru încălcarea acestor drepturi[1].

Declar că am luat la cunoştinţă despre Condiţiile de publicare la Centrul Editorial-Poligrafic al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

 

Data_____________                                           Semnătura__________________

[1] Codul penal al Republicii Moldova (nr. 985 din 18.04.2002 cu modificările ulterioare),  art. 185, prevede sancțiuni dure pentru încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe: dacă este în proporţii mari, persoana fizică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.150 la 1.350 de unităţi convenţionale (de la 57.500 la 67.500 de lei) sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3.000 la 4.000 de u.c. (de la 150.000 la 200.000 de lei), cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

___________________________________________________________________

DECLARAȚIE

de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal

 

Subsemnatul/a, _________________________, domiciliat(ă) în localitatea _________________________, str. __________________ nr. _____, ap. _____, raionul ___________________, legitimat(ă) cu ____________________ seria ____ nr. ______________,

NI_____________________________, autor al articolului/lucrării științific/e cu titlul:

_____________________________________________________________________________,

declar că am luat la cunoștință cu dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și cu Legea Republicii Moldova privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din  08.07.2011.

Consimt și declar că sunt de acord ca datele personale, precum nume, prenume, data nașterii, buletin de identitate, domiciliu, studii, ocupație, loc de muncă, telefon, e-mail, imagini fotografice sau video, să fie stocate, prelucrate, utilizate și publicate conform acestor reglementări, toate aceste operații realizându-se în scopul perfectării actelor necesare publicării lucrărilor la Centrul Editorial-poligrafic al Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău.

Utilizarea datelor cu caracter personal, cât și a imaginilor fotografice sau video în alte scopuri decât cele descrise mai sus este strict interzisă.

Prezentul consimțământ este valabil pentru o perioadă de 10 ani sau până la retragerea sa.

Declar și susțin, după ce am luat la cunoștință, că sunt de acord cu întregul conținut și am completat personal datele din prezenta declarație.

 

Data_______________                                    Semnătura_____________________