Serviciile prestate de Centrul Editorial-Poligrafic al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

1. Servicii editoriale

 • Redactare lingvistică
 • Culegere text standard
 • Machetare/tehnoredactare
 • Design grafic
 • Înregistrarea publicației la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

 

2. Servicii poligrafice

 • Tipărire carte (monocolor, color) ‒ A4, B5, A5
 • Tipărire teze de licență/masterat/doctorat
 • Finisare carte/copertare (încleiere cu termoclei, broșare cu spirală metalică/plastic, capsare)
 • Tipărire diplome/certificate, flayere, pliante și booklete, postere, banere, carnete, cărți de vizită, calendare (formate hârtie diferite)
 • Imprimare & copiere/multiplicare:
 • Laminare

 

 • Servicii de difuzare a cărții (în format clasic ‒ librării, instituții educaționale; electronic ‒ e-books)